Pravilnik nagradnog natječaja uchka blagdansko darivanje

Članak 1.
Organizator nagradnog natječaja pod nazivom „Uchka blagdansko darivanje“ (dalje: Natječaj) je Mediterra Herbal d.o.o., Divkovićeva ulica 3, 52100 Pula, OIB: 91913054666. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže koja se spominje u ovim pravilima.

Članak 2.
Natječaj se odvija u periodu počevši od 12.12.2022. u 10:00 sati do zaključno 18.12.2022. u 23:59 sati na službenoj Facebook stranici: https://www.facebook.com/uchkacosmetics i službenoj Instagram stranici: https://www.instagram.com/uchkacosmetics/

Članak 3.
Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju zaposlenici Mediterra Herbal d.o.o. i Interart Media, niti članovi njihovih užih obitelji, kao niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog nagradnog natječaja.

Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u Natječaju. U slučaju da se, unatoč ovim Pravilima, maloljetna osoba prijavi za sudjelovanje u Natječaju, a kasnijom provjerom podataka bude ustanovljeno da ne udovoljava uvjetu godina iz ovog članka, njezin rezultat bit će proglašen nevažećim te će se nagrada pripasti idućem punoljetnom Sudioniku.

Članak 4.
Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je ostaviti odgovor na nagradno pitanje u komentaru nagradne objave. Svaki Sudionik može ostaviti samo jedan odgovor na nagradno pitanje u komentaru nagradne objave tijekom cijelog trajanja Natječaja.

Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba. Preporuča se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka na spomenutim društvenim mrežama.

Članak 5.
Sudionik mora biti jedini i isključivi nositelj autorskih prava na prijavljeni tekst. Sudionik jamči da se s prijavljenim tekstom ne krše autorska i druga prava treće strane.

Sudjelujući u Natječaju Sudionik kao autor prijavljenog teksta bezuvjetno prenosi na Organizatora isključivo pravo njihovog korištenja u promotivne svrhe brenda uchka, bez potrebe za navođenjem imena autora i to vremenski, prostorno, medijski i sadržajno neograničeno te bez posebne naknade autoru osim nagrade na koju ima pravo ukoliko je pobjednik Natječaja. Sudionik daje suglasnost Organizatoru da na temelju svojeg prava iskorištavanja iz ovog članka to pravo prenese na treće osobe u istom opsegu.

Članak 6.
Cilj Natječaja je odabir dvaju najkreativnijih odgovora Sudionika na postavljeno nagradno pitanje te njihovo nagrađivanje. Natječaj se sastoji od jednog kruga koji traje 7 (sedam) dana u vremenskom razdoblju sukladno članku 2. ovih Pravila. Tročlani žiri nakon završetka natječaja bira pobjednika natječaja, a sveukupno će biti nagrađena 2 (dva) Sudionika.

Žiri se sastoji od sljedećih članova:

  • Ivana Šimatović, General Manager, Mediterra Herbal d.o.o.
  • Sara Beljan, Social Media Manager, Interart Media
  • Tea Stipan, Head of Social Media, Interart Media

Žiriranje će se održati najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana od završetka natječaja, a dobitnici će biti objavljeni u komentaru nagradne objave na Facebook stranici https://www.facebook.com/uchkacosmetics te u komentaru nagradne objave na Instagram stranici https://www.instagram.com/uchkacosmetics/ najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od završetka žiriranja.

Nagrade

U nagradni fond ulazi:

2 x 1 uchka proizvod po odabiru dobitnika nagradnog natječaja

Vrijednost jednog proizvoda – minimalno 369,00 HRK (48,97 EUR) / maksimalno 534,00 HRK (70,87 EUR)

Ukupna vrijednost nagradnog fonda – minimalno 738,00 HRK (97,94 EUR) / maksimalno 1.068,00 HRK (141,74 €)

Jedan Sudionik može osvojiti najviše jednu nagradu.

Sudionik nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu od one koja je ovdje navedena. Nagrada nije zamjenjiva za novac, druge proizvode ili usluge. Organizator je dužan u roku 60 radnih dana osigurati nagrade za Sudionike. Preuzimanjem nagrade od strane Sudionika prestaju sve obveze Organizatora prema njemu temeljem ovog nagradnog natječaja.

Članak 7.
Organizator će pregledati sve prijavljene komentare i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:

  • Sudionik prekrši Pravila;
  • Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
  • tekst se ne pridržava se teme Natječaja;
  • Sudionik se koristi lažnim profilom kako bi ostavio komentar. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhu prijave na Natječaj;
  • prijavljeni komentar je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, spominju se ili prikazuju javne osobe ili tekst na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom.

Članak 8.
Organizator zadržava pravo prekinuti Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila.

Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na Facebook stranici https://www.facebook.com/uchkacosmetics i Instagram https://www.instagram.com/uchkacosmetics/.

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je Općinski sud u Puli.

Članak 9.
Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom ili Instagramom, Facebook i Instagram ga ne promiču niti sponzoriraju. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete Mediterra Herbal d.o.o., a ne Facebooku i Instagramu.

Napominjemo, Facebook i Instagram su javni prostori, a objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja, tako i trećih osoba. Ako sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Mediterra Herbal d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba.

Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Facebook ili Instagram stranici (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju našoj tvrtki dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Članak 10.
Sudjelovanjem u ovom natječaju sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami pružili u ovom natječaju (kao što su njihovo ime, adresa, e-mail adresa, slika i sl.) te se njima koristi u marketinške i promocijske svrhe, isključivo vezano uz ovaj nagradni natječaj, u svim medijima.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Organizatora. Osobni podaci sudionika nagradnog natječaja čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradnog natječaja nakon čega će biti uništeni. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Službenik za zaštitu podataka

U slučaju bilo kakvih pitanja vezano za obradu Vaših osobnih podataka i ostvarenje prava, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka putem kontakta.

e-mail: support@uchka.eu

Ako sumnjate na povredu vezano za zaštitu Vaših osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

U Zagrebu,
12. prosinca 2022.

Ostavi odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)