Naziv projekta: „Razvoj inovativnih kozmetičkih proizvoda iz biootpada industrije vinarstva i maslinarstva.“, referentnog broja KK.03.2.2.04.0210.

Naziv korisnika: Mediterra Herbal d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta –  1.800.000,00 kn

Isplaćena bespovratna sredstva – 718.744,44 kn

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj”

„Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke MEDITERRA HERBAL d.o.o.“